PRAVIDLA:

 

I.

Do soutěže GAYMAN Česko Slovenska 2017 se může přihlásit každý občan ČR nebo SR od 18 - 45 let. Pokud nemá státní občanství ČR nebo SR je nutností, aby (prokazatelně) v ČR či v SR minimálně 5 let žil a pracoval, či měl povolení k trvalému pobytu (zde se lhůta neurčuje).

Do 16. ročníku se nemohou přihlásit finalisté 15. ročníku, či předchozí vítězové na prvních třech místech.

18 let musí mít přihlášený nejpozději v den konání finále!

II.

Přihlášený by neměl v minulosti natáčet filmy s erotickou či pornografickou tématikou, či nechávat se fotografovat v této oblasti. Přihlášený se po dobu konání soutěže ( tzn. od podání přihlášky ) nesmí živit ani si nijak "přivydělávat" sexem ( porno, akta, prostituce atd.), či jinou činností, která je v rozporu se zákony ČR či SR.

V případě zjištění, že finalista toto zatajil bude pod sankcí 1000€ okamžitě ze soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

Výška a váha nejsou rozhodující. Přihlášený by měl být homosexuál či bisexuál, ale opravdu tuto skutečnost nebudeme zkoumat :)

Pokud se do soutěže přihlásí heterosexuál vezmeme v úvahu jeho friendly přístup.

 

III.                                                

Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání pořadatelem.

Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění průběhu, výběru finalistů a výsledku soutěže vč. výherců.

Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na přihlašovacím dotazníku přímo na castingu.

Soutěžící vyjadřují souhlas s využitím fotografií jejich osoby pro potřeby soutěže a pro potřeby propagace soutěže, jakož i případné užití zvukového či obrazového záznamu pro potřeby mediálních partnerů akce a dalších médií, stejně tak i pro případné využití fotografií, záznamu zvuku a obrazu pro výrobu a distribuci obrazových a zvukových nosičů. Finalisté jsou povinni bezplatně nafotit v rámci akce reklamní akce pro generální partnery akce. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla ( pravidla se mohou změnit jen do doby výběru finalistů ). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

IV.

Do finále celkově postoupí maximálně 12 finalistů, z toho 11 vybere castingová porota. Jednoho zvolí v rámci "Divoké karty" přímo Gold In a oznámí jej castingové porotě. Na castingu se soutěžící smluvně písemně zaručí, že se ( v případě postupu do finále ) dostaví na finále a další úzce spjaté akce se soutěží ( např.: Opening dalšího ročníku - zvláště vítěz - Gayman a 1. a 2. vice Gayman), nebude hanit ani poškozovat jméno pořadatelů a jméno soutěže či jejích partnerů, nebude napadat slovně ani písemně ostatní finalisty. Každý finalista bude při porušení okamžitě ze soutěže vyloučen se sakcemi danými ve smlouvě a dohodě o mlčenlivosti a nahradí jej přihlášený, který skončí na castingu hned na dalším místě. Pořadatelé mají právo odmítnout - přijmout přihlášku, avšak musí toto učinit písemně (e-mailem) a zároveň podat vysvětlení proč tak činí.

Z těch vybere 1., 2. vice GAYMANA a GAYMANA Česko Slovenska 2017 finálová porota.

V rámci finále bude také hlasování GAYMAN Sympatie 2017, ten bude volen ze všech finalistů. Dále pak bude vyhlášen GAYMAN Internetu 2017, který bude určen sečtením všech hlasů na partnerských webech a webu či facebooku soutěže.

 

V.

Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí.

Datum a místo konání castingů bude přihlášeným včas sděleno mailem. Přihlášku lze elektronicky podat do 24. 3. 2017. Poslední možnost posledního přihlášení je v den konání castingu v Praze - 25. 3. 2017 od 11 hodin (max. do 14 hodin) v Piano Baru v Praze. (Ten je plánován jako poslední)

 

VI.

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.igaymancs.eu a dále jsou součástí pořadatelských propozic. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

 

TOPlist


by Thomas Becquerel © 2016 Gayman. Všechna práva vyhrazena!